ATT TILLÅTA EN LITEN VÄRLD

ATT TILLÅTA EN LITEN VÄRLD

Jag har under åren reflekterat över att livet har en puls, nästan som andetag.
Vi har ju natt och dag, sommar och vinter osv som de tydligaste extremer på
denna puls. Men den finns även som olika perioder under vårt liv, och också i vår
vardag och i vårt sätt att relatera till vårt liv. Den här pulsen är ömsom utåtgående
energi, ömsom innåtgående energi. Som att man ibland finner sig själv i sociala
situationer, som sitta i möten, hålla föredrag eller gå på fest etc, där det handlar om
ett givande och ett interagerande med folk och med omvärlden. Och en annan stund
är man kanske ensam på kontoret eller ute med hunden och har en mer introvert
energi som handlar mer om integrering, reflektion och ett hopsamlande av intryck
som ska bearbetas. Enligt min erfarenhet är det i denna intima stund som expansionen
av allt tillåts och leder sen till att besluten fattas, riktningarna tas ut och planer för nästa
steg läggs. Det är i denna mer stilla stund, när världen är liten, som saker klarnar och
återhämtning sker.

Jag får ofta höra reflektionen att mina målningar erbjuder just denna stärkande
och återhämtande kvalitet, där betraktaren tillåsts njuta av den innåtgående energin,
att låta världen vara liten en stund, där en stärkande upplevelse ger inspiration. Detta
gör mej oerhört glad då det är just från denna energi målningarna kommer. Jag är
så tacksam att få erbjuda detta till omvärlden och bidra till människor på detta sätt.

med värme,
ania
www.aniawitwitzka.com