ATT GE ÄR EN GÅVA

ATT GE ÄR EN GÅVA

Jag tänker på det här med att ge. Precis som att skrattet är ett universellt språk som förstås av alla kulturer och av alla folk, oavsett om man kan tala med varann eller inte, så har jag sett att det är allmänt för oss alla att människans hjärna öppnas av att ge till en annan. Det finns något så avväpnande i detta enkla. Det här med att glädjen för den som ger av hjärtats lust kan jämställas med glädjen hos den som tar emot gåvan.

Kanske kan de flesta minnas någon gång då vi gett till någon som inte förväntat sig något och hur roligt det känns, som pirret i magen av förtjusning när man vid luckan vid biltullen också betalar för bilen bakom. Eller när man organiserar en överraskning och finner så mycket energi för allt arbete bara i tanken på att se den andra ta emot det vi förberett. Eller glädjen i att stötta ett ändamål som vi brinner för.

Allt detta givande rakt ur hjärtat blir som den bästa tändvätskan på vår egen eld av livsglädje, kärlek och meningsfullhet. Tänk att naturen har ordnat det så enkelt, att vi i grund och botten vill hjälpa varann och bidra till en bättre värld. I det stora och i det lilla. För mig vittnar detta om att människan i grund och botten är god, vill väl och önskar inget hellre än att vara till nytta.

Detta med givande och att bidra till andra gränsar ofta till områden som ”ansvar” och ”borden”, men här tänkte jag hålla mig till individens val i varje stund. För att ge har jag insett att jag behöver mjukna, släppa något på min tunnelartade målmedvetenhet i en stressig vardag, lyfta blicken och SE mina medmänniskor. Jag behöver stanna upp, bli ödmjuk vidga mitt perspektiv något.

Trots att jag är ensam i ateljén när jag målar så är mina målningar min gåva att ge. De handlar inte om mig i första hand, utan om det jag brinner för att bidra med till andra – en upplevelse av förundran inför livets magi, att ha med sig i vardagen. Ju öppnare mitt hjärta är i skapandes stund, desto mer glittrar mina verk, det är nästa så att man kan se det i färgen. Det är i denna plats i mig som det blir en stor ära att få bidra med mina målningar till omvärlden. Det är här livet är som vackrast.

Ania Witwitzka
Se mer av mina målningar på http://www.aniawitwitzka.com/gallery/?lang=sv