Avbetalning av målningar

Här kan du läsa om hur det fungerar med avbetalning av målningarna på flera betalningstillfällen

AVBETALNING AV TAVLOR, SÅ FUNKAR DET…

Varför avbetalning?

Ett originalverk kostar normalt från 3 000 kr. och uppåt, ett stort belopp att betala vid ett tillfälle. För att möjliggöra för fler att kunna köpa mina tavlor har jag därför infört möjligheten att dela upp betalningen. Beroende på prisklass på tavlan varierar antalet avbetalningstillfällen och i regel hamnar betalningsbeloppet per betalning på ca 1 000 kr vilket gör det görbart för fler att köpa mina originalverk.

När gör jag min första betalning?

Den första betalningen görs när du bestämmer dig för att köpa tavlan och du tar den med dig eller får den hemskickad till dig.

Hur går följande betalningar till?

Alla betalningstillfällen är på samma belopp och ska inbetalas i slutet på varje månad i så många månader som avtalet anger. Om din första betalning genomförs innan den 10:e i månaden skickas en faktura i slutet på samma månad för en inbetalning av det andra betalningstillfället (på samma belopp). Om den första betalningen genomförs efter den 10:e i inköpsmånaden kommer fakturan för det andra betalningstillfället att översändas för inbetalning i slutet av nästkommande månad.

När är jag som köpare skuldfri?

Avbetalningstiden varierar mellan 4 till 12 månader beroende på tavlans prisklass.

Kan jag ångra mig?

Du kan under förutsättning att tavlan är intakt ångra dig inom 30 dagar efter köpet. En kostnad för återtransport och administration tas ut på 500 kr, resterande belopp du betalat får du tillbaka.

Är det dyrare att köpa på avbetalning istället för betala hela tavlan direkt?

Ja, beroende på prisklass så tillkommer en administrativ kostnad på mellan 500-700 kr. som slås ut på alla delbetalningarna.

 Klicka på länken nedan för att se avtalet för avbetalning vid köp av en tavla.