Den kreativa processen: Varför känner vi motstånd mot att måla?