Ascending, Climbing /Stigande, Klättrande

Size/ Storlek: 30x57cm

Technique/ Teknik: Acrylic on canvas/ akryl på duk

Framed/ Inramad: yes/ja

Sales copy/ Antal: 1 original/ ett original

Price/ Pris: 4500 sek

Shipping costs/ Fraktkostnad: 500 sek

Story/ Berättelse:

In English:

Ascending, climbing – bushes or thugs that playfully and curiously aim upwards, onwards. This painting is about the growth and sprouting of life. The constant change that is part of existence. We can embrace it, trust it and explore all possibilities. Everything is there for the taking, life is in front of us, our dreams are available right there, if we only reach for them!

På Svenska:

Stigande, klättrande – buskar eller snår som lekfullt och nyfiket strävar sig uppåt, uppåt. Om livets spirande och växande handlar denna målning. Den ständiga förändring som är en del av existensen. Vi kan omfamna den, finna tillit och utforska alla möjligheter. Allt finns där, livet ligger framför oss, våra drömmar är tillgängliga, om vi bara sträcker oss efter dem!