Blue /Blå

Introducerande text

”Citat”

Titel/title: Blå/Blue

Tillgänglig som canvas-tryck / Available as canvas print.
All prices are set in Swedish SEK, please see your currency here

 

Size/ Storlek: 

Small: 50 x 50 cm eller 60 x 40 cm

Medium: 70 x 70 cm eller 80 x 60 cm

Large: 100 x 100 cm eller 120 x 80 cm

 

Pris/price:

Small: 990 sek

Medium: 1490 sek

Large: 2990 sek

 

Frakt/shipping

Small:  99 sek

Medium:  249 sek

Large: 349 sek

 

Originalmålning/Original artwork: Såld/Sold

Story/ Berättelse:

In English:

Blue is about nature’s majestic beauty and power. Here you can contribute your own interpretation: Is there ice and a dramatic sky that reflects on it, or is it water and a storm with rain, lightning or snow? The horizon shows a light beyond the drama that brings hope and a tarnqulity in the midst of all movement.

På Svenska:

Blå handlar om naturens majestätiska skönhet och kraft. Här kan du bidra med din egen tolkning: är det is och en dramatisk himmel som speglar sig i den, eller är det vatten och ett oväder med regn, blixtrar eller snö? Horisonten visar ett ljus bortom dramatiken som inger hopp och ett lugn mitt i all rörelse.