Blue /Blå

Size/ Storlek: 70x88cm

Technique/ Teknik: Acrylic on canvas/ akryl på duk

Framed/ Inramad: yes/ja

Sales copy/ Antal: 1 original/ ett original

Price/ Pris: 8900 sek

Shipping costs/ Fraktkostnad: 990 sek

Story/ Berättelse:

In English:

Blue is about nature’s majestic beauty and power. Here you can contribute your own interpretation: Is there ice and a dramatic sky that reflects on it, or is it water and a storm with rain, lightning or snow? The horizon shows a light beyond the drama that brings hope and a tarnqulity in the midst of all movement.

På Svenska:

Blå handlar om naturens majestätiska skönhet och kraft. Här kan du bidra med din egen tolkning: är det is och en dramatisk himmel som speglar sig i den, eller är det vatten och ett oväder med regn, blixtrar eller snö? Horisonten visar ett ljus bortom dramatiken som inger hopp och ett lugn mitt i all rörelse.