”Bron där vi möttes”

Berg i fjärran, klippor runt en fors som rusar efter att vårisen spruckit, en bro med några träd intill. En sval himmel med en rodnad som antyder om skymning. Här är elementen närvarande och jag står på bron tillsammans med någon som är mig nära. Vi är en del av dramatiken i landskapet. Här finns en tyst gemenskap och djup förundran över det storslagna i naturen och i livet.

”Jag märker hur jag vill vandra in i allt det tavlan bjuder på och låta dess magi fylla mig.” /Kerstin P

The bridge where we met - poster av Ania Witwitzka