Our Glowing Earth in The North /Vår glödande Jord i Norden

Size/ Storlek: 44x68cm

Technique/ Teknik: Acrylic on canvas/ akryl på duk

Framed/ Inramad: yes/ja

Sales copy/ Antal: 1 original/ ett original

Price/ Pris: 5800 sek

Shipping costs/ Fraktkostnad: 600 sek

Story/ Berättelse:

In English:

A small little cabin and a huge depth. Heat, movement. Is it a cross-section of the earth, or is it a cliff? Blue splashes at the bottom, is it water or the earth’s interior liquids? The power of nature is present in this painting, its greatness, its underlying great strength. Humans are a part of it, we have it in inside. Man is nature. We have the power in us, to live as the greatest and the best version of ourselves. The same masterpiece as nature is, we are.

På Svenska:

En liten liten stuga och ett stort stort djup. Värme, rörlighet. Är det en genomskärning av jorden, eller är det ett stup? Blåa stänk längst ner, är det vatten, eller jordens innandöme? Naturens kraft är närvarande i denna målning, dess storhet, dess underliggande råa styrka. Människan är en del av den, har den i sig. Människan ÄR natur. Vi har den kraften i oss, att leva som den största och den bästa versionen av oss själva. Samma mästerverk som naturen är, är vi.