My Sea / Mitt hav

Size/ Storlek: 100x100cm

Technique/ Teknik: Acrylic on canvas/ akryl på duk

Framed/ Inramad: no/nej

Sales copy/ Antal: 1 original/ ett original

Price/ Pris: 14000 sek

Shipping costs/ Fraktkostnad: 1500 sek

Mitt hav / My Sea

Story/ Berättelse:

In English:

”My Sea” is about the eternal attraction and movement of the sea. It evokes a sense of quiet but it itself is never quiet. I reflect on the constant movement of my own life, it is an invitation to find my peace in what is always changing, which is never the same. The depths of the sea are irresistible and evoke the feeling of infinity, facing a force so great. It humbles me that I am a part of this natural power.

På Svenska:

”Mitt hav” handlar om havets eviga dragningskraft och rörelse. Det ger lugn men är aldrig stilla. Jag får tillfälle att reflektera kring den ständiga rörelsen i mitt eget liv, en uppmaning att finna lugnet mitt i det som alltid ändras, som aldrig är samma. Havets vidd är oemotståndlig och väcker känslan av oändlighet, att stå inför en kraft så stor. Jag känner vördnad inför att vara en del av denna naturkraft.