The Golden Hill /Den gyllne kullen

Size/ Storlek: 60x60cm

Technique/ Teknik: Acrylic on canvas/ akryl på duk

Framed/ Inramad: No/nej

Sales copy/ Antal: 1 original/ ett original

Price/ Pris: 6400 sek

Shipping costs/ Fraktkostnad: 700 sek

Story/ Berättelse:

In English:

“The Golden Hill” with its small, group of trees with pink blossom is about the inherent power and glow of the earth. Spring flowers in the tree crowns stand for our vitality and our unstoppable growth. A red sky enhances the feeling of magic and the cool light from above gives a promise of a coming sunny day. This painting is lighting the hope and magic of life.

På Svenska:

”Den Gyllene Kullen” med sin lilla dunge träd med rosa blomning handlar om jordens inneboende kraft och glöd. Vårliga blommor i trädkronorna står för vår livskraft och vårt ostoppbara växande. En röd himmel förstärker känslan av magi och det svala ljuset från himlen ger ett löfte om en kommande solfylld dag. Om livets hopp och magi handlar denna målning.