The red woods/ Den röda dungen

Size/ Storlek: 50x50cm

Technique/ Teknik: Acrylic on canvas/ akryl på duk

Framed/ Inramad: No/nej

Sales copy/ Antal: 1 original/ ett original

Price/ Pris: 5500 sek

Shipping costs/ Fraktkostnad: 600 sek

Story/ Berättelse:

In English:

The trees grow from the earth, anchored in the ground. Alive, red. Like fingers from the body of the earth. This red forest stands for determination and power. I know where I stand, I know my value and where I am going.

På Svenska:

Träden kommer ur marken, förankrade i jorden. Levande, röda. Som fingrar ur jordens kropp. Denna röda dunge står för beslutsamhet och kraft. Jag vet var jag står, jag vet mitt värde och var jag är på väg.