HELT ENKELT

HELT ENKELT

När jag tittar på mina målningar ser jag att det som kommer fram är enkla former, förenklade landskap, många gånger bara som siluetter, eller symboler. Jag märker att jag vill ha målningarna enkla vad gäller motiven. Rena liksom. Så att färgerna kan få vara det som tar plats, så att strukturen kan få bli tydlig och berätta sin berättelse som är mer abstrakt men ändå uttrycksfull.

Valet att hålla det enkelt har varit en strategi som funkar även i livet för mig, som ett sätt att hantera känslan av att vara överväldigad. Jag säger ofta till mig själv ”håll det enkelt nu Ania” (ibland högt, men säg det inte till någon) och detta gör att en överhettad hjärna lugnar ned sig och jag finner det möjligt att slappna av.

Att hålla det enkelt har varit lite av ett mantra för mig de senaste åren. Jag ser att jag finner det möjligt att inte komplicera saker så mycket när jag påminner mig själv om detta. Mindre drama i livet, så himla skönt!

När jag tillåter mig själv att vara enkel kommer jag i kontakt med den essens av den jag är som är helt okomplicerad, öppen och mottaglig för livet precis som det är. Det är lättare att hantera mig själv som jag är, och se att jag HAR bara alla dessa tankar och känslor, den jag däremot ÄR är öppen och okomplicerad. Mitt varande är ytterst opåverkbart i botten. Från denna plats i mig blir det lättare att behålla klarheten och ta hand om livet som ständigt flödar vidare med alla sina uttryck och aktiviteter. Mina målningars enkelhet hjälper mig att påminna mig om min egen enkelhet. Så enkelt är det.

Ania Witwitzka
se mer av mina verk på www.aniawitwitzka.com