KOSSORNA VET!

KOSSORNA VET!

Under mina promenader på landsbygden går jag ofta förbi kor i hagar.
Det händer att jag stannar till och hälsar på dom och under dessa stunder
har jag fått viktiga budskap förmedlade, tro det eller ej. Korna i sina gröna
hagar lever ett stilla koliv och ägnar sig åt det kor gör mest, i all enkelhet.
Det är just detta enkla varande som har varit det stora budskapet till mej.
Jag ser ingen oro i dessa stora svarta ögon, jag ser ingen stress och strävan,
jag ser ingen konflikt med det som är just nu. Som ko vilar man när man är
trött, äter när man är hungrig och vänder baken mot regnet när det regnar.
En responsivitet till det som sker, ett accepterande bortom tanken — ett
varande. Självklart och enkelt. Från mina besök vid hagarna tar jag med mig
inspirationen att låta livet få vara enkelt, att lita på det håller mej och är generöst,
att jag har full rätt att vara som jag är, helt naturlig utan strävan och ansträngning.
Och hur når jag dit? Genom avslappning i varje stund. Så ofta jag kommer i håg
det slappnar jag av i kropp och sinne. Bara kort. Men det räcker. Effekten är enkel
och direkt. Jag låter mej ingå i kossornas levenadsfilisofi av varande och öppnar mej
för att livet är gott.

Samma avslappning är basen i mina målningar, en responsiviet till färgernas och
vattnets lek, ett medskapande, en dialog med det som sker här och nu. Ju mer jag
slappnar av desto mer kan jag ta emot och ge mej hän till nuets magi. Jag kan inte
förklara det, men det är så det är. Jag får ofta frågan ”hur har du gjort här?” när folk
ser mina verk. Tja, jag dansar med färg och vatten och lever ett ko-inspirerat liv,
i denna stund, helt enkelt!

Ania Witwitzka
WWW.ANIAWITWITZKA.COM