KRAFTEN I EN ”POWER HOUR”

KRAFTEN I EN ”POWER HOUR”

Jag hörde uttrycket “Power hour” för första gången nyligen och gillade
det genast! Det hänvisar till den tiden på morgonen då du, istället för
att agera på impulsen att kolla epost och sociala medier och börja ta itu

med vad som behöver göras den dagen, tar lite tid att vara med dig själv
och reflektera över viktiga saker. De där större visionerna och målen i livet
och i jobbet. Att göra det ger dig en bra bas från vilken du kan ta dig an
att göra listan med det större perspektivet av livet i åtanke och det tar dig
närmare det liv du verkligen vill leva.

Jag insåg att mina morgonpromenader som jag har tagit så länge jag kan
minnas, har exakt denna funktion! Det är under denna dyrbara stund för mig
själv som jag tar i naturen, var jag än är i världen, som jag definierar visionen,
anger riktningen för mitt liv och jordar mig i dessa.

I mina målningar återspeglas detta som ständigt expanderande horisonter
med ljus som kommer upp från dem samt skimret i färgerna. Det fins en kvalitet
där som gör att jag är i kontakt med de visioner jag har för mitt liv. De påminner
mej om att allt är möjligt och att magin alltid finns där för mig, bara jag väljer att
se den. Målningarna hjälper mej att bli påmind om detta dagligen.

Om du är intresserad av att få en egen påminnelse att ha på din vägg,
kontakta mig gärna på 0736532250.

med värme,

ania