PERSPEKTIV PÅ LIVET

PERSPEKTIV PÅ LIVET

Jorden har en sällsam kraft. När man ser den uppifrån på avstånd är vår
planet helt enhetlig och perfekt, utan gränser, ärr och sår. Allt som finns på
den och alla som bor på den är en del av denna helhet. Ibland kan man behöva
få en tydlig avståndsupplevelse för att bli påmind om att vi inte finns i naturen
eller på jorden, utan att vi ÄR naturen! Det finns liksom ingen ”vi” och ”dem”
mellan oss och jorden. Vi är ett, och det är en enkelhet att hämta kraft ifrån.

På en Lapplands-semester men min familj var vi på väg nedför ett fjäll efter att
ha vandrat i många timmar. Jag hade hamnat lite på efterkälken och minns att jag
stannade upp en stund och insöp den magnifika utsikten över bergen som tornade
upp sig runtom. Där fick jag en stark insikt om exakt hur liten jag var, hur sårbar,
mitt i detta tysta, gigantiska landskap som bara fanns där i en oändlighet som jag
aldrig till fullo skulle förstå. Jag minns att jag gick vidare med en ny nivå av ödmjukhet
av tacksamhet för livet, och tänkte att alla människor skulle behöva få uppleva att vara
så liten med jämna mellanrum.

Med mina kunder pratar vi om just sådana stunder i naturen som ger kraft och inspiration,
och jag tolkar detta i en unik målning som sedan blir en kraftkälla i vardagen där den sitter
på väggen. Jag kallar den ”Naturkraftsmålningen” och det är både en process och en målning.
I bland är det just detta med vidder och expansion som inspirerar. Målningen blir en
påminnelse om vårt samband med varandra och alltet, en påminnelse om ödmjukhet
och tacksamhet för det vi har i livet.

Ania Witwitzka

A.WITWITZKA@GMAIL.COM
WWW.ANIAWITWITZKA.COM