Vi är fantastiska – skapandet är ett sätt att uppleva det i vår egen erfarenhet!

Vi är fantastiska – skapandet är ett sätt att uppleva det i vår egen erfarenhet!

Under min tid som konstnär har jag sett att skapandet är underbar källa till självkännedom och finna den egna kraften. Jag har haft turen att möta mycket speciella människor med stor vishet som visat mig vägen. Vårt största konstverk är vårt eget liv, sa en av mina förebilder, Curt Källman.

Konsten och skapandet hjälper oss att blomstra som människor på två sätt:

Det första är att I skapandet av det lilla konstverket på min målarduk får jag möta mig själv och livet precis som det är. Jag får öva mig på att gå utanför de begränsningar som trott på och som gör mig liten. Jag leker, experimenterar och undersöker. Jag dansar med färgen, vattnet och penslarna och upptäcker nya världar där jag får skina!

Den andra anledningen är att i skapandet av konsten öppnar jag upp för en annan del av min intelligens och jag kan plötsligt höra vad den har att säga. Det sägs att vi bara använder någon procent av vår totala hjärnkapacitet. När vi skapar och färdas in i det okända, in i den värld som intellektet och den vänstra hjärnhalvan inte kan kontrollera eller förstå, så öppnar vi en dörr på glänt till en annan intelligens, den kan kallas den högra hjärnhalvan (men har även många andra namn) där nya idéer, uppfinningar och lösningar på problem kommer till oss, lösningar som inte bara är baserade på det vi redan vet! Denna intelligens är icke linjär/icke logisk och svår att sätta fingret på, men den uttrycker sig gärna bildligt, genom intuitivt vetande och aningar, och vi får ny kunskap om oss själva och om livet som funnits där hela tiden men som vi inte visste fanns. Vilken gåva!

Livet öppnas upp genom konsten och min passion är att dela detta med alla som vill höra: Skapa dig lycklig! Skapa dig vis! Skapa dig till din egen upplevelse av att du redan är fantastisk och kraftfull och stråla ut i världen som väntar på dig!

Med mycket målarglädje,

ania

www.aniawitwitzka.com